RELEVANTE LINKS

Da Jonathan fik dræn i ørene – artikkel fra “Vores Børn”

Klinikken havde besøg af månedsskriftet “Vores Børn”, der har fulgt Jonathan og hans familie.

Jonathan´s oplevelse.

Patientoplevet kvalitet 2017

Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS, har sammen med Rambøll Manegement foretaget en spørgeskemaundersøgelse af landets speciallægeklinikker.

Klinikken har deltaget i denne eksterne undersøgelse, og resultaterne kan du læse nedenfor.

Kvalitetsrapport 2017

Sundhedstyrelsens tilsynsrapport

Rapport

Privatlivspolitik for patienter

Se politik

Sundhed.dk

Iøvrigt kan mange oplysninger om dine muligheder og rettigheder i sundhedsvæsenet findes på sundhed.dk.

Sundhed.dk

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

DPSD

Patienterstatningen

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Patienterstatningen

Offentlige høreapparater

Øre-Næse-Hals Klinikken i Gentofte, har indgået aftale med Region Hovedstaden omkring udlevering af offentlige høreapparater efter § 64 aftale – også kaldet puljeordning.

Aftalen indebærer, som et offentligt sundhedstilbud, at borgere i Region Hovedstaden, kan få udleveret offentlige høreapparater i klinikken uden egenbetaling.

Du kan læse mere om det offentlige tilbud her.

RegionH

Sundhedstyrelsens “Pjece om høretab”