YDELSER I KLINIKKEN

  Udredning af alle øre-næse-halsrelaterede problemstillinger

 Ultralydsundersøgelse af halsen

 Øremikroskopi

  Høreprøve (tone- og taleaudiometri)

 Biopsi (prøvetagning) af tumorer (svulster) i hoved-halsområdet

  Efter behov, henvisning til yderligere diagnostiske undersøgelser som CT-skanning og MR-skanning

 Akut udredning og vurdering af potentielt ondartede problemstillinger i hoved-halsområdet

 Forundersøgelse med henblik på høreapparatbehandling

  Svimmelhedsundersøgelse med Videonystagmografi, Video Headimpuls testing samt vurdering af Saccader og Smooth Persuit testing

 Fiberkikkertundersøgelse af næse, næsesvælg og strube

 Trykmåling af mellemøre og vurdering af hørelsen med otoacustiske emissioner

 Udlevering af offentlige høreapparater efter aftale med Region Hovedstaden. Høreapparatbehandlingen er en del af det offentlige sundhedstilbud, og der er således ingen egenbetaling

 Udredning for snorken og søvnapnoe med cardio-respiratorisk søvnregistrering

 Finnålspunktur af knuder på halsen og af skjoldbruskkirtlen

 Allergi-udredning med priktest

OPERATIONER

 Vævsprøver fra hoved- og halsområdet

  Fjernelse af polypper og drænanlæggelse

 Fjernelse og operativ behandling af små benigne knuder og lidelser i hoved- og halsområdet

 Fjernelse af polypper hos børn og voksne